KRYDS OG BOLLE

Kryds og Bolle

IMPRO COMEDY

XO og virksomheder


Kryds og Bolle tilbyder en anderledes og tankevækkende kursusdag for virksomheder og institutioner. Forløbet er udviklet i samarbejde med Novo Nordic i foråret 2013.


Program:

Foredrag ved Kim von Búlow.

Foredraget tager udgangspunkt i hans bog Improvisation i ledelse og arbejdsliv.

Improvisationstræning ved Kryds og Bolles skuespillere. Træningen har fokus på forandringsparathed, kreativitet og gruppedynamikker.


Intern optræden for hinanden.


Middag (arrangeres af virksomheden selv)


Optræden for et betalende publikum.

Deltagerne på kurset viser hvad de har lært på en teaterscene overfor et publikum efterfulgt af et Kryds og Bolle show.


Aftenen kan afsluttes i teateret bar.


Kursusdagen starter kl. 12.00 og slutter ca. kl. 23.00.

Programmet kan tilpasses efter behov.


Udbytte:

Deltagerne får indsigt i improvisations betydning for læring, kreativitet og samarbejdsevne med det formål at styrke udviklingspotentialet i gruppen - kort og godt evnen til innovativ tænkning.

Ved at afprøve teorien på egen krop får deltagerne indsigt i egne potentialer og styrket deres evne til at performe under krævende (men trygge) forhold. Samlet set et lærerig og sjov dag med Kryds og Bolle,

Kryds og Bolles skuespillere er trænede og erfarne undervisere med en solid teoretisk baggrund.


Praktisk:

Kurset koster 30.000 kr. Middag og bar er ikke inkluderet. Lokaler i forbindelse foredrag og træning skal virksomheden stille til rådighed.

Deltagerantal: max 30

Kurset kan tilpasses efter købers behov.

Kontakt Kim von Bülow for nærmere information på 2962 0253.